ĐIỂM TIN NGÀY 20/2

TIN DOANH NGHIỆP

TNA: Bà Trần Thị Minh Trang, Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu TNA sở hữu, tỷ lệ 1,45%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/2 đến 25/3 theo phương thức thỏa thuận.

DIG: Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG – HOSE) thông qua phương án mua 15 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Mục đích tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và công ty.

PAC: CTCP Pin ắc quy miền Nam (PAC – HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu 3.541 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 223 tỷ đồng. Năm 20202, PAC đặt mục tiêu doanh thu 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2020, PAC đặt chỉ tiêu doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng.

HDC: Ông Lê Viết Liên, Tổng giám đốc CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC – HOSE) đã mua vào 200.000 cổ phiếu HDC từ ngày 20/1 đến 18/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Liên đã nâng sở hữu tại HDC lên hơn 1,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,7%.

TCO: Bà Nguyễn Thị Nhung, cổ đông lớn của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE) đã mua vào 260.000 cổ phiếu TCO trong ngày 17/2. Sau giao dịch, bà Nhung đã nâng sở hữu tại TCO lên hơn 1,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,67%.

TTB: Ông Trần Thanh Hà, Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB – HOSE) đã mua vào 100.000 cổ phiếu TTB từ ngày 14/2 đến 17/2 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, bà Hà không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TTB nào.

IMP: CTCP Dược phẩm Emexpharm (IMP – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh cả năm 2019 với doanh thu thuần và thu nhập 1.420,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 202,4 tỷ đồng. Năm 2020, IMP đặt các chỉ tiêu trên lần lượt 1.750 tỷ đồng và 260 tỷ đồng.

HTC: Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2019 của CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/4/2020.

NTH: Ngày 06/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2019 của CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 09/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/3/2020.

DAE: Ngày 09/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng (DAE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/3/2020.

PJC: Ngày 04/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/3/2020.

0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*