Đánh Bại Phố Wall

11/02/2020 Ý PHẠM 0

Với 13 năm kinh nghiệm quản lý thành công quỹ đầu tư Fidelity Magellan và lựa chọn hàng nghìn cổ phiếu, Lynch đã đúc kết […]