TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

Đắc Nhân Tâm

Dale Breckenridge Carnegie (24/11/1888 – 1/11/1955) là nhà văn, nhà thuyết trình Mỹ và là người phát triển các lớp tự phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện đoàn thể, kỹ năng […]

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

Phân Tích Chứng Khoán

Phân tích chứng khoán của tác giả Benjamin Graham và David Dodd được ví như “cuốn kinh thánh của đầu tư giá trị”. Cuốn sách là tác phẩm hoàn chỉnh và chi tiết, đầy ắp […]

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

Đánh Bại Phố Wall

Với 13 năm kinh nghiệm quản lý thành công quỹ đầu tư Fidelity Magellan và lựa chọn hàng nghìn cổ phiếu, Lynch đã đúc kết thành 21 nguyên tắc hài hước mà ông gọi là […]

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

LÀM GIÀU CHỨNG KHOÁN

Cuốn sách sẻ cung cấp cho nhà đầu tư một hệ thống đơn giản, dựa trên thực tế đã được chứng minh đầy đủ trong thị trường chứng khoán, tên là CANSLIM (Mô hình đầu […]