HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ONLINE TẠI FPTS !

Với sự phát triển của Công nghệ việc Mở tài khoản đã trở nên vô cùng nhanh chóng thuận tiện. FPTS với Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm + Phí giao dịch thấp + Hệ thống ổn định, đặt lệnh nhanh sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư.

LINK ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VỚI Ý PHẠM

https://docs.google.com/forms/d/1-lUE0fFKprLAwOa_Ng6up9xqKfJI8kl0AIEPWDdtXLc/edit