ĐIỂM TIN NGÀY 19/03

19/03/2020 Ý PHẠM 0

TIN DOANH NGHIỆP MWG: Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đăng ký mua 290.000 cổ […]

ĐIỂM TIN NGÀY 10/03

09/03/2020 Ý PHẠM 0

TIN DOANH NGHIỆP DPG: CTCP Đạt Phương (DPG – HOSE) thông qua phương án mua lại tối đa 1,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ […]

ĐIỂM TIN NGÀY 05/03

05/03/2020 Ý PHẠM 0

TIN DOANH NGHIỆP GAB: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC – cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Khai khoáng và […]

ĐIỂM TIN NGÀY 03/03

03/03/2020 Ý PHẠM 0

TIN DOANH NGHIỆP VNM: CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM – HOSE) thông báo, ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông […]

ĐIỂM TIN NGÀY 28/02

28/02/2020 Ý PHẠM 0

TIN DOANH NGHIỆP KOS: Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (KOS – HOSE) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KOS từ ngày […]

ĐIỂM TIN NGÀY 27/2

27/02/2020 Ý PHẠM 0

TIN DOANH NGHIỆP GTN: Ngày 25/2, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP GTNFoods (GTN – HOSE) […]