ĐIỂM TIN NGÀY 21/02

TIN DOANH NGHIỆP

YEG: Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) đã bán ra 5,05 triệu cổ phiếu YEG từ ngày 17/2 đến 19/2 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Tống đã giảm sở hữu tại YEG xuống còn hơn 7,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,52%.

HSG: Ngày 19/2, HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) đã thông qua nghị quyết trả cổ tức niên độ tài chính 2018-2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%, tương ứng sẽ phát thêm hơn 21,1 triệu cổ phiếu mới. Thời điểm chốt danh sách cổ đông trong tháng 4/2020.

TVS: Ông Phan Thanh Diện, người có liên quan đến ông Phan Minh Tâm – Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,7 triệu quyền mua cổ phiếu TVS theo phương thức thỏa thuận từ ngày 24/2 đến 3/3.

AAM: Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Thủy sản Mekong (AAM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/3/2020.

PXT: CTCP Xây lắp đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT – HOSE) thông báo kế hoạch kinh doanh 2020 với chỉ tiêu doanh thu 137 tỷ đồng, lợi nhuận không đề cập.

IDJ: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX) phê duyệt phương án phát hành 3 gói trái phiếu với tổng mệnh giá 30 tỷ đồng, kỳ hạn 03 năm, lãi suất 13%/năm.

TV4: Ngày 06/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Tư vấn Xây dựng 4 (TV4 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 09/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/3/2019.

LHC: Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/4/2020.

EID: Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/3/2020.

+1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*