ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 28/02

TIN DOANH NGHIỆP KOS: Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (KOS – HOSE) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 03/3 đến 14/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 27/2

TIN DOANH NGHIỆP GTN: Ngày 25/2, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP GTNFoods (GTN – HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 3/3. Nguyên nhân […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 26/02

TIN DOANH NGHIỆP YEG: Bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) đã liên tiếp trong các ngày 17, 18 và […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 25/02

TIN DOANH NGHIỆP PGC: MB Capital, cổ đông lớn của Tổng CTCP Gas Petrolimex (PGC – HOSE) chỉ mua được hơn 384.000 cổ phiếu PGC trong tổng số 1 triệu cổ phiếu PGC đăng ký […]