UBCKNN đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của MBBank

Dự kiến sau chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên hơn 24.400 tỷ đồng.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – HoSE: MBB). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của ngân hàng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, MBBank phải báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán, kèm theo xác nhận số dư của ngân hàng nơi mở tài khoản về số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định.

Đồng thời, giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MBBank được điều chỉnh tăng từ 20,9% lên 22,99%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, MBBank đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ từ việc phát hành riêng lẻ mới 211,35 triệu cổ phần và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ. Đối tượng chào bán là các NĐT trong và ngoài nước, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật và thỏa thuận giữa ngân hàng và các nhà đầu tư.

Ngân hàng đã bán xong 21,4 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 1/2019 và hiện còn nắm giữ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ.

Hồi đầu tháng 2, MB cũng đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 23.727 tỷ đồng lên 24.417 tỷ đồng.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của MB đạt 10.036 tỷ đồng, tăng 29,2% so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản MB đạt 411.488 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2018. Cho vay khách hàng tăng 16,6% lên hơn 250.330 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng đạt 272.710 tỷ đồng, tăng 13,6%.

(Trí Thức Trẻ)

+1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*