ĐIỂM TIN NGÀY 25/02

TIN DOANH NGHIỆP

PGC: MB Capital, cổ đông lớn của Tổng CTCP Gas Petrolimex (PGC – HOSE) chỉ mua được hơn 384.000 cổ phiếu PGC trong tổng số 1 triệu cổ phiếu PGC đăng ký mua từ ngày 20/1 đến 18/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại PGC lên hơn 5,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,89%.

STG: CTCP Kho vận Miền Nam (STG – HOSE) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin chấp thuận cho CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (ITL) tăng sở hữu tại STG lên tối đa 100% số cổ phiếu có quyền biếu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

HVH: Ông Trần Hữu Đông, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE) đã mua vào 300.000 cổ phiếu HVH trong ngày 24/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Đông đã nâng sở hữu tại HVH lên hơn 4,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,83%.

AAM: Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Thủy sản Mekong (AAM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/3/2020.

TLG: Ngày 05/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/03/2020.

QST: Ngày 28/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 02/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/4/2020.

TV4: Ngày 06/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Tư vấn Xây dựng 4 (TV4 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 09/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/3/2019.

LHC: Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/4/2020.

+1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*