FPT PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020.

FPT vừa phát hành phiên bản trực tuyến của Báo cáo thường niên 2020. Giúp Cổ đông có thể tiếp cận đầy đủ và thuận tiện nhất các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2020.

Báo cáo mang đến những trải nghiệm mới cho Cổ đông khi tiếp cận các thông tin tài chính, thông điệp của lãnh đạo, chiến lược phát triển thông qua thiết kế đồ họa và video sống động bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Tuyệt vời !


Cả nhà xem link bên dưới nha :

https://bctn.fpt.com.vn/?utm_source=1

+1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*