TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

Phân Tích Chứng Khoán

Phân tích chứng khoán của tác giả Benjamin Graham và David Dodd được ví như “cuốn kinh thánh của đầu tư giá trị”. Cuốn sách là tác phẩm hoàn chỉnh và chi tiết, đầy ắp […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN 12/02/2020

TIN DOANH NGHIỆP AGG: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – HOSE) thông qua việc phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu, với giá phát hành bằng mệnh giá 1 […]

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

Đánh Bại Phố Wall

Với 13 năm kinh nghiệm quản lý thành công quỹ đầu tư Fidelity Magellan và lựa chọn hàng nghìn cổ phiếu, Lynch đã đúc kết thành 21 nguyên tắc hài hước mà ông gọi là […]

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

LÀM GIÀU CHỨNG KHOÁN

Cuốn sách sẻ cung cấp cho nhà đầu tư một hệ thống đơn giản, dựa trên thực tế đã được chứng minh đầy đủ trong thị trường chứng khoán, tên là CANSLIM (Mô hình đầu […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 11/02/2020

TIN DOANH NGHIỆP HPG: CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) thông báo, sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất […]