MÙA CON ONG ĐI LẤY MẬT

MÙA CON ONG ĐI LẤY MẬT

Như vậy Nhà đầu tư đã đi đến giữa tháng 2/2020. Thị trường chứng khoán sắp bước vào Mùa Đại hội cổ đông.

Cho nên chủ đề em muốn trao đổi với các Anh chị hôm này là: Mùa con Ong đi lấy mật – Mùa Đại hội cổ đông !

Qua Video hôm nay các Anh chị nhà đầu tư sẽ biết rằng :

(1) Tại sao người ta thường nói Mùa Đại hội cổ đông là mùa con ong đi lấy mật.

(2) Đại hội cổ đông 2020 nhà đầu tư nên tập trung những Doanh nghiệp nào để có lợi nhuận tốt.

Mời các anh chị xem video ạ !

0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*