CỔ PHIẾU QUỸ LÀ GÌ ? NHÀ ĐẦU TƯ KIẾM LỢI NHUẬN NHƯ THẾ NÀO ?

CỔ PHIẾU QUỸ LÀ GÌ ? NHÀ ĐẦU TƯ KIẾM LỢI NHUẬN NHƯ THẾ NÀO ?

Ngày 23/04/2020 Hội đồng quản trị VNM đã thông qua Nghị quyết mua lại 17.5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Ngay lập tức, ngày hôm sau 24/04/2020 giá cổ phiếu VNM tăng kịch trần 7%. Nhà đầu tư mua cổ phiếu VNM giá đóng cửa hôm trước, ngay lập tức lãi 7%. Tính từ giá đáy 1 tháng qua, VNM đem lại mức sinh lợi 22% cho cổ đông.

Nên chủ đề em muốn chia sẻ với Anh chị nhà đầu tư hôm này là: Cổ phiếu quỹ là gì ? Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận như thế nào ?

Qua video các Anh chị nhà đầu tư sẽ biết được:

(1) Cổ phiếu quỹ là gì ?

(2) Tại sao giá cổ phiếu thường tăng mạnh khi Doanh nghiệp ra tin mua cổ phiếu quỹ ?

(3) Ưu nhược điểm khi Doanh nghiệp quyết định mua cổ phiếu quỹ như thế nào ?

Mời các Anh chị xem video ạ !

0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*