CỔ PHIẾU HPG_REVIEW BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 2020: TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG.

CỔ PHIẾU HPG_REVIEW BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 2020: TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG.

Tập đoàn Hòa Phát đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 2020.

Nên chủ đề em muốn chia sẻ với các Anh chị nhà đầu tư hôm nay là: Cổ phiếu HPG_Review Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 2020: Tăng trưởng ấn tượng.

Qua video các Anh chị sẽ biết được:

(1) Các mảng kinh doanh chính của HPG hoạt động hiệu quả thế nào ?

(2) Nợ của doanh nghiệp ra sao ? rủi ro lớn không ?

(3) Nhà đầu tư nên làm gì với cổ phiêu HPG giai đoạn hiện tại ?

Mời các Anh chị xem video ạ !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*