CHIẾC HỘP DARVAS VÀ ỨNG DỤNG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HIỆU QUẢ !

CHIẾC HỘP DARVAS VÀ ỨNG DỤNG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HIỆU QUẢ !

Thời gian qua, em được nhiều Anh chị Nhà đầu tư liên hệ hỏi về cách xác định giá mua, giá bán của cổ phiếu dựa trên đồ thị giá của cổ phiếu đó sao cho hiệu quả nhất.

Nên chủ đề em muốn chia sẻ với các Anh chị hôm nay là: Chiếc hộp Darvas và Ứng dụng đầu tư cổ phiếu hiệu quả.

Qua video các Anh chị nhà đầu tư sẽ biết được:

(1) Xác định trước giá mua và giá bán của một cổ phiếu sao cho tối ưu nhất.

(2) Bảo toàn vốn và quản trị rủi ro hiệu quả.

Mời các Anh chị xem video ạ !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*