CHUỖI HỘI THẢO NĂM 2024: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI ĐẦU TƯ TRONG CHỨNG KHOÁN.

Với mong muốn chia sẻ và bổ sung nhiều kiến thức, cơ hội nắm bắt thông tin sớm nhất cho Quý nhà đầu tư, FPTS- Chi nhánh HCM tiếp tục tổ chức buổi hội thảo thứ 2 trong Chuỗi hội thảo hoàn toàn miễn phí năm 2024 “Quản lý rủi ro & Các trường phái đầu tư trong chứng khoán”🥰🥰
Sau buổi hội thảo đầu tiên với nội dung “Quản trị rủi ro đầu tư” – chuyên gia FPTS đã hướng dẫn cụ thể Quý nhà đầu tư cách phân tích, đánh giá rủi ro để tìm biện pháp kiểm soát, hạn chế tổn thất có thể xảy ra trong quá trình đầu tư.💯💯👍👍
Tiếp tục buổi hội thảo thứ 2, ngoài việc đem đến phương pháp để xác định đâu là cổ phiếu tăng trưởng và thời điểm nào đầu tư là hiệu quả 🎯🎯 chúng tôi sẽ bổ sung thêm phần trình bày về cơ hội/ khuyến nghị đầu tư vào doanh nghiệp theo từng nhóm ngành trong mỗi buổi hội thảo và phần này được các chuyên viên phân tích chuyên sâu của FPTS báo cáo đánh giá dựa trên góc nhìn chuyên môn.
📧📨Nhà đầu tư chưa có tài khoản có thể mở TK online tại đây:

https://ezopen.fpts.com.vn/ekyc/Pages/Ekyc/AccountOpenIntrodution.aspx?brokerId=YPT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*