ĐIỂM TIN NGÀY 19/02

TIN DOANH NGHIỆP

SSI: CTCP Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 82,88 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ thực hiện 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới). Chi tiết sẽ được thông báo sau.

TLG: Ngày 05/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/3/2020.

NLG: Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán 245.000 cổ phiếu NLG từ ngày 19/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Liễu sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 6,28 triệu cổ phiếu.

CCI: CTCP Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi (CCI – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 2019 với doanh thu hơn 403 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 29,6 tỷ đồng. Năm 2020, CCI đặt mục tiêu doanh thu hơn 417 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30,5 tỷ đồng, cổ tức từ 12% trở lên.

VNG: CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Huy Hiệp – Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE) đăng ký mua hơn 5,11 triệu cổ phiếu VNG từ ngày 20/2 đến 20/3 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNG lên 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,22%.

AAM: Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Thủy sản Mekong (AAM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/3/2020.

NVB: Ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB – HNX) đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu NVB từ ngày 20/2 đến 18/3 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, ông Sơn đang nắm giữ 1,15 triệu cổ phiếu NVB, tỷ lệ 0,28%.

LHC: Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/4/2020.

IDJ: Ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 156.000 cổ phiếu IDJ, tỷ lệ 0,48%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

EID: Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/3/2020.

0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*