CỔ PHIẾU ACB: REVIEW BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 2023: KHẢ QUAN, TĂNG TỶ TRỌNG.

CỔ PHIẾU ACB: REVIEW BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 2023: KHẢ QUAN. TĂNG TỶ TRỌNG.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB:HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính Quý 1 2023. Nên chủ đề em muốn chia sẻ với Anh chị NĐT hôm nay là: Review Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 2023 ACB.

Qua video này Anh chị NĐT sẽ biết được:

(1) Các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng kinh doanh có hiệu quả không ?

(2) Định giá hợp lý ACB 2023 là bao nhiêu ?

(3) Cổ tức sắp chia của ACB là bao nhiêu % ? Khi nào chia ?

(4) Và cuối cùng Nhà đầu tư nên làm gì với cổ phiếu ACB giai đoạn hiện tại ?

Mời Anh chị xem video ạ !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*