15 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ CỦA PHILIP FISHER

15 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ CỦA PHILIP FISHER

Một nhà đầu tư chứng khoán thành công, nhất định phải có bộ tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu chất lượng hiệu quả.

Em đã từng giới thiệu với các Anh chị nhà đầu tư Bộ tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu nổi tiếng hiệu quả CANSLIM, trong các Video Hệ thống đầu tư CANSLIM – Cổ phiếu tiêu biểu FPT, Quy trình đầu tư chứng khoán an toàn – hiệu quả.

Hôm nay, em sẽ giới thiệu với các Anh chị một bộ tiêu chí khác hiệu quả không kém, đó là : Bộ 15 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của Philip Fisher, một trong những nhà đầu tư tăng trưởng lừng danh người Mỹ. tác giả cuốn sách nỗi tiếng “Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường”.

Em mời các Anh chị xem Video ạ !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*