15 CUNG BẬC TÂM LÝ PHỔ BIẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ?

15 CUNG BẬC TÂM LÝ PHỔ BIẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều con Sóng: sóng nhỏ có, sóng lớn có và cả SÓNG THẦN cũng có.

Các nhà đầu tư tham gia thị trường đã trải qua những cảm xúc: Nghi ngờ, hy vọng rồi đến lạc quan, sau đó là sự băn khoăn, sợ hãi và sự tuyệt vọng.

Mỗi một cảm xúc gắn liền với một giai đoạn thị trường.

0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*