Vietcombank chốt quyền nhận cổ tức 8% tiền mặt

HĐQT Vietcombank (HoSE: VCB) quyết định 22/12 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% (tương đương 800 đồng/cp). Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank ước tính cần chi khoảng 2.960 tỷ đồng cho cổ đông. Thời gian thanh toán chậm nhất vào 8/1/2021.

Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ qua hai phần. Cấu phần thứ nhất là phát hành cổ phiếu theo hình thức trả cổ tức tỷ lệ 18% và cấu phần còn lại là phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. 

Ngân hàng sẽ tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ. Ảnh: Vietcombank.
Ngân hàng sẽ tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ. Ảnh: Vietcombank.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước và sau thuế ngân hàng lần lượt đạt 15.965 tỷ đồng và 12.794 tỷ đồng, giảm 10%.  

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức gần 1,2 triệu tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 6,6% lên 783.757 tỷ đồng.

Nợ xấu ở mức 7.883 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Nợ nhóm 3 tăng hơn 3 lần lên 2.922 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 1,7 lần, trong khi nợ nhóm 5 giảm 16%, xuống 3.362 tỷ đồng. Mặt khác, nợ cần chú ý tăng 60% lên 4.156 tỷ đồng. 

Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 30%, 174.497 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng gần 6% lên 981.492 tỷ đồng. Ngân hàng đang có lợi nhuận chưa phân phối 38.840 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng 12.181 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 4.995 tỷ đồng. 

2+

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*