CÁCH TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH CỦA CỔ PHIẾU TRONG NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN

CÁCH TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH CỦA CỔ PHIẾU TRONG NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN

Có nhiều Anh chị nhà đầu tư mới liên hệ với em hỏi về cách tính giá điều chỉnh của một cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền. Nên chủ đề em muốn chia sẽ với các Anh chị nhà đầu tư hôm nay là: Cách tính Giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Qua video này, các Anh chị nhà đầu tư sẽ biết được Công thức tổng quát để tính giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, rất đơn giản và dễ nhớ.

Mời Anh chị xem video ạ !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*