ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 21/02

TIN DOANH NGHIỆP YEG: Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) đã bán ra 5,05 triệu cổ phiếu YEG từ ngày 17/2 đến 19/2 theo phương thức thỏa […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 20/2

TIN DOANH NGHIỆP TNA: Bà Trần Thị Minh Trang, Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu TNA sở hữu, tỷ lệ […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 19/02

TIN DOANH NGHIỆP SSI: CTCP Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 82,88 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ thực hiện 16% (cổ đông sở […]