ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 19/03

TIN DOANH NGHIỆP MWG: Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đăng ký mua 290.000 cổ phiếu MWG từ ngày 23/3 đến 21/4 theo phương thức […]

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN NGÀY 17/03

TIN DOANH NGHIỆP DPM – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Năm 2020, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 513 tỷ […]