CỔ PHIẾU HPG: REVIEW BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 2023: GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN NHẤT ĐÃ QUA. MUA TÍCH LUỸ CHO DÀI HẠN.

CỔ PHIẾU HPG: REVIEW BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 2023: GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN NHẤT ĐÃ QUA. MUA TÍCH LUỸ CHO DÀI HẠN.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã công bố Báo cáo tài chính Quý 1 2023 nên chủ đề em muốn chia sẻ với Anh chị nhà đầu tư hôm này là Review Báo cáo tài chính Quý 1 2023 HPG.
Qua video này Anh chị nhà đầu tư sẽ biết được :
(01) Hoạt động kinh doanh Quý 1 2023 HPG hiệu quả không ?
(02) Tình hình tài chính, dòng tiền Quý 1 2023 HPG lành mạnh không ?
(03) Dự báo lợi nhuận Quý 2 3 4 2023 là bao nhiêu ? Và cuối cùng quan trọng nhất, nhà đầu tư nên làm gì với cổ phiếu HPG giai đoạn hiện tại ?
Mời Anh chị xem video ạ !

+1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*